IMPREJURIMI

Masivul Şureanu ocupă o suprafaţă mare (2.000 km2), cu o varietate peisagistică extraordinară, adică are "atmosfera" inegalabilă care ne bucură sufletele. Cine a venit o dată cu siguranţă va reveni şi a doua oară!

OBIECTIVE

  • Vârful lui Pătru
  • Stânele din Puru
  • Vârful Şureanu
  • Iezerul Şureanu şi Cabana Şureanu
  • Poarta Raiului
  • Lacurile de acumulare Oaşa, Canciu şi Tău
  • Mănăstirile Oaşa şi Ţeţu
  • Valea lui Sadoveanu
  • Obârşia Lotrului

 

Muntii Şureanu fac parte din marea unitate a Carpaţilor Meridionali, din grupa situată între Olt şi Jiu-Strei. Ei se învecinează cu munţii Cindrel - în est, culoarul depresionar al Streiului inferior - în vest, valea largă a Mureşului - la nord, depresiunile Haţeg, Petroşani şi munţii Caprei (o prelungire a masivului Parâng) - la sud. În totalitate au, aproximativ, forma unui triunghi cu baza mare orientată NE-SV şi vârful în şaua Poiana Muierii, aflată în SE.

În nord, limita porneşte din valea Sebeşului, din dreptul satului Căpâlna. Peste tot, ea se înscrie în relief printr-o denivelare marcantă - 200 m şi printr-o diferenţă netă sub aspect petrografic şi structural.

Limita de sud porneşte de la Ciopeia, unde Streiul şi-a tăiat un defileu mic în şisturi cristaline şi urmăreste până în comuna Baru, îndeaproape, malul drept al acestuia. Limita faţă de munţii Retezat este formată de valea Crivadiei, pasul şi valea Baniţei, pe la peştera Bolii, până la confluenţa cu pârâul Roşia.

Limita estică este formată de valea La Sălanele, pânâ la confluenţa cu Frumoasa, care îi desparte de munţii Cindrel.

Vârful lui Pătru este cel mai înalt punct al masivului (2130 m) şi în orice anotimp este foarte spectaculos pentru drumeţii şi escaladări.

IMAGINI

 
HARTA
ACCES
RUTIER